Xa levas anos estudando inglés, pero a lingua é un ente vivo e, polo tanto, sabes que hai que seguir practicando. A través desta páxina chegarás a outras que te axudarán a manter viva a lingua. Todos estes recursos que podes empregar para a aprendizaxe permanente pódense clasificar en catro grandes grupos:

pronuncia

mais

dicionarios

concordancias

Dálle á lingua!