Para facer máis doada a comunicación entre universidades e mellorar a calidade dos documentos institucionais escritos en inglés, o Language Quality Work Group da Vives Network of Universities publicou a guía á que podes acceder a través da seguinte ligazón:

styleguide

Interuniversity Style Guide for Writing Institutional Texts in English

Model documents: 

Acordo

Carta

Certificado

Correo electrónico

Notificación

Resolución

Solicitude