Cando comezamos a impartir clases en inglés percatámonos de que, ademais de saber falar da nosa materia na lingua estranxeira, tamén cómpre facer referencia ás distintas partes da clase, nomear os trebellos que precisamos dentro da aula, dirixirse ao alumnado, etc. Para comezar a afacerte con esta linguaxe, consulta as ligazóns contidas nesta páxina.

Como estruturar unha clase maxistral?

Recognising lecture structure


 

Class Talk

A clase maxistral

 1. Comezo da clase maxistral
 2. Desenvolvemento da clase maxistral
 3. Interacción co alumnado
 4. Apoio visual
 5. Apoio documental
 6. Fin da clase maxistral

 

Situacións concretas

 1. O primeiro día
 2. Actividades na aula
 3. No laboratorio
 4. Computadoras
 5. Proxectos e encomendas
 6. Exames
 7. Situacións imprevistas

 

Símbolos matemáticos e científicos