Sen dúbida está concebido para que, se impartes docencia en inglés, poidas consultar todas aquelas dúbidas lingüísticas, tanto da linguaxe de xestión de aula coma do material necesario para a docencia en inglés (presentacións, correos-e, redacción de exercicios, exames, proxectos, etc.). Cómpre indicar o teu nome, o enderezo de correo electrónico no que queiras recibir a resposta, a materia que impartes en inglés na Universidade de Vigo e a túa dúbida no formulario de contacto.